Novinky

Společnost Edvarda Beneše v roce 2017


Komentář k výročí úmrtí TGM

projects

Článek ke stažení zde.


_________________________________Zemřel dlouholetý místopředseda Společnosti Edvarda Beneše
doc. Karel Novotný

projects

_________________________________Pozvánka na první podzimní přednášku SEB

projects

_________________________________Pozvánka k listopadové přednášce

projects

_________________________________Dne 29. 7. 2017 se uskutečnil již po páté tzv. Legionářský marš v Těšínských Beskydech. Letošního ročníku se zúčastnil a s projevem vystoupil
předseda SEB Pavel Carbol.
Více informací naleznete zde.


_________________________________V pondělí dne 21. srpna 2017 vystoupil v pořadu České televize Dobré ráno
předseda SEB a s moderátory připoměli 49. výročí přepadení Československa jeho vlastními spojenci z Varšavské smlouvy.
Záznamy z videoarchivu České televize naleznete zde a zde.


_________________________________Politik Kubera si v chystaném filmu zahraje Edvarda Beneše
Více informací naleznete zde.


_________________________________Pozvánka na akci k památce legionářů


projectsVážené dámy a pánové, sestry a bratři!
Rodák z Měnína, prof. Mojmír Povolný, se stal předsedou Rady svobodného Československa, vrcholného politického orgánu naší emigrace po roce 1948. Ta se svými stanovisky, protesty i účastí na helsinském procesu hájila právo českého a slovenského národa na svobodu a samostatnost. Pan profesor se po roce 1989 též zapojil do procesu demokratizace obnoveného státu, zejména jeho vysokého školství. Spolupracoval také s Čs. obcí legionářskou při odhalení pomníku
prezidentu E. Benešovi i dalších příležitostech.

Jeho rodná obec mu ve čtvrtek 6. července odhalí pamětní desku na Základní škole. Přikládám pozvánku i pamětní fotografii. Jan Kruml za ČSOL

projects

projectsČlen SEB Člen Ing. René Kazda absolvoval dne 28. května 2017
u příležitosti 133. výročí narození pana presidenta dr. Edvarda Beneše
vlastní pochod Za presidentem Budovatelem.
Fotoreportáž naleznete níže a nebo si ji můžete prohlédnout zde.Informace k ceně Edvarda Beneše

projects


Dne 26. května 2017 přednesla na pietním shromáždění ke 133. výročí narození Edvarda Beneše Marie L. Neudorflová projev za společnost Edvarda Beneše.
Jeho kopii získáte zde.


Pozvánka ke druhé přednášce

projects

Pozvánka k první přednášce

projects

CYKLUS PŘEDNÁŠEK SPOLEČNOSTI EDVARDA BENEŠE 2017


středa 26. dubna 2017
Mgr. et Ing. Jana Kasíková
Ústav českých dějin FF UK
POVÁLEČNÉ NÁVRATY DOMŮ
ORGANIZACE REPATRIACE PO 2. SVĚTOVÉ VÁLCE – OD PLÁNU K REALIZACI


středa 10. května 2017
Prof. PhDr. Robert Kvaček, CSc.
Ústav českých dějin FF UK
EDVARD BENEŠ V ROCE 1918


středa 11. října 2017
Ing. PETR EXNER
Člen Výboru České vexilologické společnosti z.s.
Odborný člen podvýboru pro heraldiku a vexilologii PSP ČR
VZNIK A VÝVOJ ČESKOSLOVENSKÉ VLAJKY


středa 15. listopadu 2017
Ing. Václava Jandečková
publicistka a badatelka, členka PEN klubu
KAUZA JAN MASARYK


středa 13. prosince 2017
Prof. PhDr. Nina Pavelčíková, CSc.
Katedra historie FF OU
ČESKO-SLOVENSKÉ VZTAHY V
KONTEXTU NÁRODNOSTNÍ POLITIKY ČESKOSLOVENSKA
PO ROCE 1945Přednášky se konají na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy
náměstí Jana Palacha 2, Praha 1
místnost č. 200


Masarykova společnost


Dovolujeme si Vás pozvat
na tradiční přednáškové a diskusní podvečery v první polovině roku 2017Ve čtvrtek 20. dubna doc. PhDr. Blanka Soukupová, PhD.:
Český antisemitismus po druhé světové válceVe čtvrtek 18. května 2017 Ing. arch. Zdeněk Lukeš:
Architektura za první republiky, od národního stylu k avantgarděVe čtvrtek 22. června 2017 Doc. PhDr. Jan Galandauer, DrSc.:
Sté výročí bitvy u ZborovaPřednášející uvítají vaše diskusní příspěvky a dotazy.
Přednášky se konají v budově ÚČL AV ČR, Praha 1, Na Florenci 3, výstup z metra B, na nádvoří vchod C, III. patro, výtah z mezaninu.
Začátek přednášek je vždy v 17.30 hod.
Změna programu vyhrazena


http://masarykovaspolecnost.cz/
masarykova.spolecnost@seznam.cz
Akce v Sezimově Ústí v roce 2017


Město Sezimovo Ústí uspořádá v roce 2017 dva pietní akty u hrobky manželů Benešových, tj. v areálu parku, který je přístupný veřejnosti v těchto termínech:

pátek 26. 5. 2017 11:00 pietní akt u příležitosti 133. výročí narození EB
pátek 1. 9. 2017 11:00 pietní akt u příležitosti 69. výročí úmrtí EB


Dny otevřených dveří ve vile manželů Benešových
pořádané Úřadem vlády ČR v roce 2017:
(časy budou Úřadem vlády teprve upřesněny)

27. 5. – 28. 5. 2017
24. 6. – 25. 6. 2017
29. 7. – 30. 7. 2017
26. 8. – 27. 8. 2017
23. 9. – 24. 9. 2017
28. 10. – 29. 10. 2017

Cena Edvarda Beneše
Uspořádán bude ve spolupráci města Sezimovo Ústí a Společnosti Edvarda Beneše další ročník Ceny Edvarda Beneše.
Předání cen proběhne v Památníku dr. Edvarda Beneše, tj. v areálu veřejně přístupného parku u vily Benešových v Sezimově Ústí
v pátek dne 20. října 2017 ve 12:00 hodin.

Čaj u paní Hany
Komorní odpoledne s historií a francouzskými šansony u příležitosti blížícího se
133. výročí narození Edvarda Beneše. Uskuteční se v Památníku Dr. E. Beneše, prezidenta republiky v Sezimově Ústí, v sobotu 29. 4. v 18.30.

Slovem provází Richard F. Vlasák, zpěvem potěší: Petra Bártová, hudbou Jára Bárta.

Společnost Edvarda Beneše má nové stanovy

Stanovy Společnosti Edvarda BenešeSpolečnost Edvarda Beneše v roce 2016

Ceny Edvarda Beneše za rok 2016
Dne 21. října 2016 byly v Sezimově Ústí předány tradiční Ceny Edvarda Beneše v soutěžních sekcích sociologie a historie 20. století. Akce se zúčastnilo vedení města - starosta Mgr. Ing. M. Doležal, místostarostka L. Svatková a také hodnotitelé prací
doc. J. Čechurová s doc. J. Buriánkem a předseda Společnosti Edvarda Beneše
dr. P. Carbol.

Připravili jsme pro Vás následující články
Doc. Broklová - DRUHÝ ŽIVOT EDVARDA BENEŠE
Dr. Malínský - Recenze knihy N. Reese
Dr. Malínský - Lubomír Zaorálek o E. Benešovi
Dr. Malínský - F. X. Šalda o E. Benešovi

Plakát ke čtvrté přednášce

projects

Předseda Společnosti Edvarda Beneše Pavel Carbol byl hostem Dobrého rána České televize
Dne 27. října 2016 byl předseda SEB Pavel Carbol hostem studia České televize Dobré ráno. Otázky moderátorů směřovaly k nadcházejícímu státnímu svátku – založení Československa v roce 1918, k československému exilu ve 20. století a speciálně i k osobnosti Pavla Tigrida.
Uvedené pasáže pořadu si můžete prohlédnout na webu České televize viz níže.
Celý záznam pořadu na stránkách České televize: Dobré ráno čtvrtek 27. 10. 2016.
Některé vybrané části:
Vznik Československa, výročí Pavla Tigrida, vznik československé vlajky, výročí Pavla Tigrida – druhá část, Vznik Československa – druhá část.

Součástí pořadu byl i chat – odkaz na otázky a odpovědi

Plakát ke třetí přednášce

projects

Pozvánka na valnou schůzi Společnosti Edvarda Beneše

Ve středu dne 14. září 2016 od 17.00 hod

Na Florenci 3, Praha 1, 110 00

3. patro - zasedací místnost

Vážení kolegové, vzhledem k nutnosti opětovné registrace (což ukládá zákon), připravil výbor Společnosti Edvarda Beneše nové stanovy, které musí schválit Valná schůze členů.
Program schůze:
1. Aktuality z SEB, administrace (členské přihlášky, příspěvky atd.)
2. Diskuze ke stanovám SEB
3. Hlasování
4. Různé
Srdečně zve
PhDr. Pavel Carbol, Ph.D. předseda SEB (spolecnosteb@gmail.com tel. 604 63 15 79)
a členové Výboru

Na webové stránky byly nahrány stanovy společnosti

Stanovy jsou k dispozici v záložce Ke stažení

Plakát k druhé přednášce

projects

Na pravou míru
Dne 11. dubna 2016 zveřejnila česká média otevřený dopis prezidentu Miloši Zemanovi podepsaný zástupci pěti nevládních organizací. Ty ho žádaly, aby "zvážil míru své historické odpovědnosti a jednal v souladu s ní" atd. Text vycházel z Havlova otevřeného dopisu tehdejšímu prezidentovi Gustávu Husákovi. Mezi organizacemi uvedenými pod zmíněným dokumentem (Pražský Akademický Klub 48, Společnost Antonína Švehly, Mene Tekel a Centrum pro dokumentaci totalitních režimů) byla oficiálně zařazena i Společnost Edvarda Beneše. Nikdo z vedení SEB (předseda ani členové Výboru) jej však nepodepsali a o jeho vzniku nevěděli. ČTK a Lidové noviny proto 14. dubna 2016 zprávu o SEB v souvislosti s uvedeným otevřeným dopisem dementovaly.

CYKLUS PŘEDNÁŠEK SPOLEČNOSTI EDVARDA BENEŠE 2016

středa 27. dubna 2016
od 17. 30 hod místnost č. 200
PhDr. Martin Nekola, Ph.D.
nezávislý badatel a publicista
ZAPOMENUTÝ ČESKOSLOVENSKÝ DEMOKRAT
ŽIVOT A DÍLO PETRA ZENKLA A JEHO VZTAH K EDVARDU BENEŠOVI

úterý 31. května 2016
od 17. 30 hod místnost č. 200
PhDr. Zdeněk Zikmund
Český svaz ledního hokeje
EDVARD BENEŠ A SPORT
SPORT V PREZIDENTOVĚ ŽIVOTĚ, POLITICE A DIPLOMACII

středa 19. října 2016
od 17. 30 hod místnost č. 200
PhDr. Pavel Horák, Ph.D.
Ústav českých dějin FF UK
Masarykův ústav Akademie věd České republiky
Exilová politika a fenomén uprchlictví
v prvních letech po únoru 1948

středa 23. listopadu 2016
od 17. 30 hod místnost č. 200
Doc. PhDr. Jana Čechurová, Ph.D.
Ústav českých dějin FF UK
SVOBODNÝ ZEDNÁŘ EDVARD BENEŠ

Přednášky se konají na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy
náměstí Jana Palacha 2, Praha 1
místnost č. 200

Masarykova společnost

Přednášky duben 2016 – červen 2016

Dovolujeme si Vás pozvat na tradiční přednáškové a diskusní podvečery

sobota 19. března 2016
Valná hromada. Koná se v 9.00 hod. v budově AV ČR, Národní 3, 2. patro.

čtvrtek 14. dubna 2016
Mgr. Magdalena Elznicová Mikesková: Osobnost T. G. Masaryka z pohledu muzejní prezentace

Čtvrtek 19. května 2016
Doc. Eva Broklová, DrSc.: Parlamentní volby v Československu roku 1946 v souvislostech

Čtvrtek 16. června 2016
prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D.: O současném stavu médií, žurnalistice a veřejné komunikaci

Přednášky se konají v budově ÚČL AV ČR, Praha 1, Na Florenci 3, výstup z metra B, na nádvoří
vchod C, III. patro, výtah z mezaninu.
Začátek přednášek vždy v 17.30 hod.

Změna programu vyhrazena

Plakát k první přednášce

projects

Společnost Edvarda Beneše v roce 2015

Vzhledem k tomu, že dosavadní předsedkyně Společnosti Edvarda Beneše prof. dr. Věra Olivová, DrSc., zemřela 7. března 2015, byly aktivity Společnosti v roce 2015 touto skutečností zásadně ovlivněny.

Díky úsilí doc. dr. E. Broklové, DrSc., ale i všech přispěvatelů a nakladatele vyšel tradiční Bulletin Společnosti Edvarda Beneše, č. 28, 2015.

Členové SEB byli díky iniciativě doc. Broklové pozváni na cyklus přednášek Masarykovy společnosti (doc. Broklová je předsedkyní uvedené organizace).

V září 2015 byly předány ve spolupráci s městem Sezimovo Ústí Ceny Edvarda Beneše. Přihlášené práce prostudoval a vyhodnotil doc. dr. K. Novotný, CSc.

Cena Edvarda Beneše 1. stupně
Klára Procházková (FF Univerzita Palackého Olomouc)
Životní osudy zpravodajského důstojníka a vojenského diplomata plukovníka
Aloise Čáslavky (1899-1963)

Cena Edvarda Beneše 2. stupně
Kristýna Vodičková (PdF Masarykovy univerzity v Brně)
Životní osudy Stanislava Hlučky (stíhacího pilota na západní a východní
frontě 2. světové války)

Cena Edvarda Beneše 3. stupně
Jiří Weiss (FF Ostravské univerzity v Ostravě)
Životní příběh vesnického učitele Cyrila Macha

Valnou hromadu Společnosti EB svolala dosavadní místopředsedkyně SEB
doc. Eva Broklová, DrSc., na 12. října 2015.

Valná hromada hlasovala pro pokračování SEB a za jejího předsedu zvolila PhDr. Pavla Carbola, Ph.D., z Ostravské Univerzity, který se zabývá Edvardem Benešem a publikoval obsáhlou práci postavenou na základě výzkumu původních domácích i zahraničních pramenů: Ústav Edvarda Beneše v letech 1950—1964. Ostrava 2014. Carbolem nastíněná koncepce pokračování SEB navazuje na mnohaletou práci prof. Věry Olivové, se kterou úzce 17 let spolupracoval. V centru činnosti zůstane vydávání Bulletinu, případně vydávání dalších publikací (Knižnice SEB), pořádání odborných přednášek a společenských akcí (nebo jejich záštita). Zachována by měla být i Cena Edvarda Beneše pro studentské práce.

Nový výbor SEB se sešel 1. 12. 2015 a bude pracovat ve složení (abecedně):
doc. dr. Eva Broklová, DrSc.,
dr. Pavel Carbol, PhD. – předseda SEB
doc. dr. Jana Čechurová, Ph.D.
dr. Jiří Malínský, CSc.
dr. Martin Nekola, PhD
M.A. Marie Neudorflová, Ph.D. - jednatelka
pan Milan Nevole
Ing. Bohumil Paukner
Ing. Jana Sovová - účetní

Připomenutí 80. výročí zvolení Edvarda Beneše prezidentem republiky

Dne 15. prosince 2015 se uskutečnil pietní akt položení věnců k soše prezidenta Edvarda Beneše na Loretánském náměstí. Aktu se zúčastnili prezidenti M. Zeman,
V. Klaus a také O. Lomecký (starosta Prahy 1) s předsedou SEB P. Carbolem.
Ceremoniálu by přítomen i Výbor SEB.

Odpoledne se v budově Autoklubu konal odborný seminář, který ve spolupráci se Společnosti Edvarda Beneše zorganizoval Institut Václava Klause. Se svými příspěvky vystoupili Prof. Dr. R. Kvaček, CSc. (věnoval se volbě E. Beneše prezidentem
z prosince 1935); Prof. Dr. J. Kuklík, DrSc. (hovořil o kontinuitě Benešova prezidenství za 2. světové války); Prof. Dr. J. Hroch, CSc. (zaměřil se na historickou odpovědnost
E. Beneše); Dr. J. Weigl, CSc. (zamýšlel se nad Masarykovým a Benešovým pojetím Československa – hranic, národnostních menšin atd.) a Dr. P. Carbol, Ph.D. (popsal snahu o zachování Benešova odkazu v exilu po roce 1948).

Společnost Edvarda Beneše si Vás dovoluje pozvat na seminář
Edvard Beneš - 80 let od volby prezidentem

projects

Více informací naleznete v Bulletinu.